expert-diva-schetovodstvo

Счетоводна къща ЕКСПЕРТ ДИВА, град София, е специализирана в предоставянето на счетоводни и данъчни консултантски услуги за малки, средни и големи предприятия.
Счетоводната къща предлага професионално счетоводно обслужване на новорегистрирани и съществуващи фирми. Услугите са пълно счетоводно обслужване, абонаменти и еднократни счетоводни услуги и консултации в областта на трудово-правните, осигурителни и данъчни въпроси.
В счетоводна къща ЕКСПЕРТ ДИВА, град София, работят специалисти с опит в сферата на международна търговия, строителство, търговия на едро и дребно в страната, производство, посредничество, застраховане, различни видове услуги, електронна търговия, инженерингова и проучвателна дейност, реклама и др. Счетоводителите ни имат индивидуален подход към всеки клиент. Могат на достъпен език да съдействат с полезни и ефективни съвети, да разяснят сложната данъчна терминология по ясен и разбираем начин. Съвместната работа на професионалисти и клиенти помага за изпълнението на счетоводните задължения, коректното водене на документация, годишното счетоводно приключване, подготвяне и предоставяне на различни документи и образци за осигуряването, ТРЗ–услугите, както и счетоводни консултации при необходимост.
Ключ към успеха на всеки бизнес е добрият счетоводител. В лицето на счетоводна къща ЕКСПЕРТ ДИВА – София, ще намерите коректен партньор, с който да споделите всички задачи, свързани със счетоводството и обработването на заплати, осигуровки и данъци. Като наши клиенти можете да се възползвате от знанията, опита и професионализма на счетоводителите ни, за да спазите необходимите срокове за счетоводната си документация, а също да съумеете да избегнете ненужни данъци и такси.
Екипът ни е готов да обърне внимание на всяко Ваше запитване и да откликне на всеки Ваш проблем.
Ние познаваме, разбираме и следим както българските, така и международните нормативни стандарти и изисквания. Това ни позволява да Ви помогнем да се справите с предизвикателствата, да извлечете максимални ползи от средата, в която се развивате, както и да сведете до минимум възможните рискове.
Счетоводна къща ЕКСПЕРТ ДИВА – София, е компания, която бързо навлезе на пазара. Това се дължи на качествените счетоводни услуги, както и атрактивните цени, достъпни за всяка една фирма, в който и да е сектор.
Бихме искали да спестим Вашето време, да намалим ангажираността Ви, да направим работата с държавната администрация лесна.
Фирмата е социално ангажирана с опазването на околната среда, поради което използва всички видове технологии, които позволява държавната администрация в електронен вариант
• Електронен подпис
• Електронни адреси на клиентите
• ОНЛАЙН изготвяне и подаване на отчети
Счетоводна къща ЕКСПЕРТ ДИВА – София, е предпочитана от своите клиенти заради широкия спектър от счетоводни и данъчно-консултантски услуги, както и заради бързата професионална реакция на счетоводители, икономисти и финансисти при решаване на въпроси и проблеми, свързани с бизнеса на клиентите й.

 

Структура на данъчната система и видове данъци в България

 

Данъците са форма за набиране на приходи към държавата. Те се въвеждат със закон и имат безвъзмезден, задължителен и принудителен характер. Това е дългът, който гражданите  плащат на държавата за покриване на колективни потребности. От правна гледна точка, данъкът е законосъобразно, задължително, безвъзмездно, принудително плащане на физически и юридически лица в полза на държавата. От икономическа гледна точка – това са част от доходите на физическите и юридически лица, която  се изземва безвъзмезно и се предоставя на държавата. Облагането с данъци е преоритет на законодателната власт.

struktura-danachna-sistema