За малките и средни фирми е най-изгодно да наемат счетоводна кантора, която да се грижи за счетоводството им. По този начин те спестяват много средства от маржа между възнаграждението, което трябва да плащат за счетоводно обслужване на счетоводител, който е нает на трудов договор, и таксата в счетоводната кантора. Да се наеме собствен счетоводител излиза много по-скъпо, за това е по-удачно да се избере външна услуга. Счетоводните консултации от счетоводната фирма ще бъдат много по-добри и професионални, защото там работят различни специалисти и не се разчита само на един счетоводител.

След направено проучване на счетоводния пазар в град София, установихме че там конкуренцията е много голяма и счетоводните къщи са изключително много. Това е добре за потребителите, които търсят по-конкурентни цени. Наличието на такава конкуренция води и до непрекъснатото усъвършенстване на тези кантори и търсенето на по-добри и нови решения. Така се повишава качеството на предлаганите от тях услуги.

Липсата на икономически университет в София прави цената на труд по-висока от тази в друг град. Там няма толкова голям наплив на новодипломирани счетоводители, които търсят работа и искат да започнат веднага, без да имат опит и стаж и без да се интересуват от възнаграждението, което ще получават. Ако направим една справка и се поинтересуваме от това, колко хора се интересуват от свободните позиции за счетоводители, ще забележим че в София те са много по-малко, отколкото в другите градове. Добре подготвените счетоводители са рядкост, а това със сигурност се отразява върху качеството на счетоводното обслужване в града.

Фирмите предпочитат услугите на външното счетоводно обслужване, пред това да наемат свой собствен счетоводител или счетоводен екип. При счетоводните предприятия конкуренцията е много голяма, а различните дейности на фирмите ги принуждават да работят на много високо ниво, за да могат да си позволят да задоволят всички изисквания на клиентите си. Счетоводителите им трябва да се обучават непрекъснато и да могат да се справят с всички предизвикателства, които могат да възникнат по време на работата им.