Таблица 5

  • On-line банкиране – цената на услугата е хх лева месечно;

 

  • Подаване на документи към различни институции – цената зависи от вида  документ  и броя посещения в съответната Институция до получаването му, варира от хх лева до ххх лева за документ;

 

  • Изготвяне и подаване на документи за заеми пред всички Банкови институции – цената зависи от броя и вида банкови документи, които трябва да бъдат подготвени и варира от хх лева до хх лева за пакета документи пред съответната банкова институция;

 

  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения – цена хх лева за документ;

 

  • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н. – цена хх лева на адрес;

 

  • Изваждане на разрешителни – цената зависи от вида документ и броя посещения в съответната Институция до получаването му, варира от хх лева до ххх лева за едно разрешително. Държавните такси не са включени в посочените цени.

 

* За клиенти на счетоводна къща Експерт Дива цитираните по-горе услуги са безплатни или са на преференциални цени