Таблица 2

Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент.

 

Брой документи на месец Цени за фирми в лева Подаване на отчети в Агенция по вписванията – цени в лева
Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа
Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документа по договаряне