Таблица 2

Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без счетоводен абонамент.

 

Брой документи на месец Цени за фирми в лева Подаване на отчети в Агенция по вписванията – цени в лева
Фирма нерегистрирана по ДДС до 50 документа 200 70
Фирма нерегистрирана по ДДС до 100 документа 300 70
Фирма нерегистрирана по ДДС до 150 документа 350 70
Фирма нерегистрирана по ДДС над 151 документа по договаряне 70