Таблица 3

 

 

 

Услугата по регистрация по ЗДДС  възлиза на 50 лева. При положение, че фирмата е регистрирана в Търговския регистър (Агенция вписвания) от счетоводна къща Експерт Дива, услугата по регистрация по ЗДДС е безплатна.

 

 

 

 

 

Таблица  4

 

Услугата по дерегистрация по ЗДДС, в зависимост от желанието на клиента за срочност, цената варира от 800 лева до 4000 лева. В цената от 4000 лева са включени и всички държавни такси по оценката на ДМА, ако се налага такава.