Таблица 6

 

 

  • Удостоверение за работно време – цена хх лева

 

Цената за подготвяне пакета документи за регистрация на търговски обект е по договаряне.

  • Разрешителни за работа
  • ХАВ системи
  • Системи за добра хигиенна практика
  • Осигуряваме всички необходими книги за безпроблемна работа при проверка от съответните инспекции