Всеки е наясно с ДДС и знае, че това е данък с добавена стойност, който се плаща към държавата. Той се налага върху всички продукти и всички битови услуги. Този данък е с фиксиран размер от 20% върху стойността на услугата или стоката. Говореше се за неговото намаляване на 18%, но нищо не се случи. Този данък е задължителен за всички потребители, които купуват стоки и използват някакви услуги.

Ако обаче не става въпрос за взаимоотношения между фирма и потребител, а между фирми, тогава нещата не са същите. До скоро съществуваше изискване за задължително регистриране на фирмите по ЗДДС. От няколко години това вече не е така. За много сектори вече може да се избира, дали фирмата да се регистрира по закона за данъка върху добавената стойност.

Как една фирма може да се регистрира по ЗДДС?

registracia-zdds-opashkaИма много информация в Интернет относно самата процедура по регистрацията. Ако решите да я направите сами, можете да четете. Въпреки това, много по-добър вариант е да се доверите на компания, която предлага услугата „регистриране на фирма по закона за данъка върху добавената стойност”.

Всеки трябва да бъде наясно, че ако регистрира фирмата си по ЗДДС, след това трябва да започне да издава фактури или други платежни документи с допълнително добавени 20% ДДС. Ако фирмата не е регистрирана по този закон, тогава не трябва да се начисляват тези 20% върху стойността на предлаганата стока или услуга.

Ако фирмата получава плащане с ДДС, то тогава тя не се задължава да плаща тези 20%, а според закона, това може да стане до 14-то число на предстоящия месец. Ако обаче фирмата използва услугите на друга фирма или купува продукти от нея, които се използват за осъществяване на дейността ѝ, тя може да приспадне това ДДС. Цялата операция трябва да се оформи от счетоводител, който е наясно какво прави. За това той трябва да е опитен и отговорен. Добре е да използвате услугите на счетоводните къщи, в които работят добри професионалисти.

Защо е толкова важно да се води добро счетоводство, когато става въпрос за приспадане на ДДС?

Всички финансови операции в една фирма трябва да се осчетоводяват. Приспадането на ДДС не прави изключение. Ако има данъчна ревизия, цялото счетоводство се гледа изключително прецизно и се търсят грешки и несъответствия. Ако счетоводството не се води добре, тогава е много вероятно да има нещо, което не е както трябва. Ако данъчните открият несъответствие, те могат да не признаят дадено приспадане на ДДС, а това не е никак добре.

При една данъчна ревизия се гледа цялото счетоводство на фирмата за години назад. Това може да доведе до много големи задължения към държавата или до солидни глоби, които е възможно да бъдат дори 5-6 цифрени суми. По един такъв елементарен начин, една фирма може да фалира. Това явление се среща много често през последните години.

Накрая ще обобщим казаното до момента. Ако сте решили да започвате свой собствен бизнес и искате да регистрирате фирмата си по ЗДДС, трябва много добре да знаете какво правите и дали въобще ви е нужно едно такова усложнение. Ако искате да предприемете тази крачка, тогава е добре да проучите какви счетоводни услуги се предлагат и да се насочите към компетентните професионалисти, които се занимават със счетоводство от дълги години и са наясно с всички тънкости.