1. Счетоводни услуги

Първостепенна грижа на всяка счетоводна къща са счетоводните услуги. Фокусирайте се спокойно върху бизнеса си, не се тревожете за финансовите отчети и несъответствията. Пакета счетоводни услуги, който Ви предлага счетоводна къща ЕКСПЕРТ ДИВА ще поеме и изпълни всичките Ви счетоводни задължения, ще сведе шансовете за допускане на грешка до минимум.

 

1.1.Оперативно счетоводство:

Оперативното счетоводство е техническата обработка на документите, с помощта на счетоводния софтуер обработването им е предпазено от грешки.

 • Оперативно водене и приключване на счетоводна отчетност по националните и международни счетоводни стандарти;
 • Месечно ДДС – изготвяне на ДДС дневници и справки-декларации;
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разчитане с бюджета;

Цените на които може да видите ТУК  (Цени Таблица 1)

 

1.2  Годишно приключване:

Годишното приключване е обобщение на счетоводната информация от текущото отчитане за цялостната дейност на предприятието за една календарна година.

 

 • Изготвяне и представяне на Годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на Годишни данъчни декларации ;
 • Изготвяне и представяне на Годишни статистически форми за НСИ;
 • Проверка и заверка на Годишни финансови отчети от регистриран одитор;

 

                       Цените на които може да видите ТУК  (Цени Таблица 2)

 

1.3.Регистрация по ДДС

На основание ЗДДС на регистрация подлежи „всяко данъчно задължено лице,  което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на   стоки или услуги.“

 • Подготовка на всичи необходими документи за регистрацията
 • Официално представителство за подаване и получаване на документи,  свързани с регистрацията по ЗДДС
 • Изготвяне  справките по приложение №2 за наличните активи към момента на регистрацията по ЗДДС

Цените на които може да видите ТУК (Цени Таблца 3)

 

1.4. Дерегистрация по ДДС

Дерегистрацията по ЗДДС е „процедура въз основа на която, след датата на дерегистрацията  лицето няма право да начислява данък или да приспада данъчен кредит“.

 • Подготовка на всичи необходими документи за дерегистрацията официално
 • Представителство за подаване и получаване на документи свързани с дерегистрацията по ЗДДС
 • Присъствие при описа на активите от инвентарните книги на фирмата
 • Изготвяне справките по приложение № 2 за отписване на наличните активи.

Цените на които може да видите ТУК  (Цени Таблица 4)

 

1.5. Продажба и директна фискализация на касови апарати

При желание клиента може да  закупи касов апарат, който да бъде фискализиран и донесен на адреса на обекта. Услугата се извършва от лицензирана фирма за продажба и сервиз на касови апарати.

Най- точно може да се информирате от тук: www.aisys.bg

София, ж.к. Връбница – 2, Бл. 632, магазин за компютри между вход  Е и вход Д

 

1.6. Одиторски

Одиторската проверка е независима проверка на счетоводните отчети. Това е констатация за тяхната достоверност.

▪     Одиторска консултация

▪      Изготвяне и заверка на ГФО

    Цените на които може да видите ТУК

                  

 

1.7. Административни

 

 • On-line банкиране – ние можем да въвеждаме всички необходими бюджетни платежни, свързани с Вашата дейност във Вашата банка;
 • Подаване на документи към различни институции;
 • Изготвяне и подаване на документи за заеми пред всички Банкови институции;
 • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
 • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти –     партньори, служители и т.н.;

 

Цените на които може да видите ТУК (Таблица 5)

 

1.8.Узаконяване на търговски обекти

 

 • Изваждане на работно време
 • Разрешителни за работа
 • Разрешителни за продажба на тютюневи изделия
 • ХАВ системи
 • Системи за добра хигиенна практика
 • Осигуряваме всички необходими книги за безпроблемнна работа при проверка от съответните инспекции

 

Цените на които може да видите ТУК (Цени Таблица 6)