Въпреки кризата, счетоводната професия продължава да бъде печеливша. Счетоводството е задължително за всяка една фирма, държавно предприятие, банкова институция и т.н. Дори и юридическите лица без стопанска цел се нуждаят от счетоводство. Това са спортните клубове, политическите партии, религиозните сдружения и т.н. Всички те също трябва да имат счетоводна отчетност.

Колкото и малка да е една фирма, тя трябва да се отчита счетоводно. Дори и самонаетите лица трябва да го правят. Най-често се използват счетоводни фирми. Накратко, счетоводство трябва да се води до пълното заличаване на фирмата. Счетоводителят е този, който се уволнява последно.

Именно поради гореизброените факти, счетоводната професия е толкова предпочитана и интересът към нея не спира. Той дори се увеличава непрекъснато. Университетите нямат достатъчно места за желаещите да извършват счетоводна дейност.

Ще се опитаме да ви обясним, какво трябва да направи един човек, за да се реализира като счетоводител в град София.

  1. Математиката е много важна, затова на нея трябва да се обърне много сериозно внимание още в началното образование. Счетоводството е предимно математика, основателите на счетоводната наука също са били най-вече математици.
  2. Националната търговска гимназия „Васил Левски” е едно от най-старите и елитни училища, свързани с икономиката, не само в София, а в цялата страна. Всеки, който има сериозното намерение да стане счетоводител, би трябвало да учи там. Той трябва да се старае много, защото приемането не е никак лесно. Свободните места са малко, а кандидатите много.
  3. Трябва да се завърши специалност „Счетоводство и контрол” или „Счетоводство” в един от трите икономически университета. Това са Икономическият университет и УНСС в София, и Стопанската академия в Свищов. Да се изучава счетоводство в Аграрния университет и други подобни е несериозно.
  4. Стаж в счетоводна кантора. Бъдещият счетоводител трябва да стажува, за да добие реална представа за всичко, което ще му се наложи да извършва. Добре е това да бъде голяма компания със счетоводен отдел. Той може да работи без възнаграждение, за да влезе навътре в нещата. Така се прави връзката между теорията, изучавана в университета, и практиката в счетоводната компания. Фирмите, занимаващи се със стажанти не са много и се намират все по-трудно, но е важно да сте упорити. Изпратете своето мотивационно писмо до най-популярните и авторитетни счетоводни кантори в София!
  5. Намиране на подходяща работа, свързана със специалността. Най-важното нещо, когато вече сте готови, е да намерите работа. Кризата ни притиска и прави намирането на нова работа трудно, но не бива да се работи нещо, което не е свързано със счетоводството и не трябва да се прави компромис, дори и временен. Може да работите като помощник счетоводител за по-малко заплащане, но е важно да сте в тази сфера и да не се отклонявате от пътя, който сте избрали.