3 Други услуги:

  • Изготвяне на междинни счетоводни отчети и на тримесечни отчети за БНБ;
  • Изготвяне на статистически форми – месечни и тримесечни;
  • Изготвяне на Документи по Интрастат;
  • Представителство и защита пред органи на Приходната администрация и НОИ;
  • Обработка на данни със счетоводен продукт, позволяващ изготвянето на потребителски справки за клиентите във всеки един момент и предоставянето им на хартиен и магнитен носител или по електронен път;
  • Текущи консултации относно изменение на Закона и Нормативната база и решаване на конкретни практически казуси;
  • Представляване пред НАП при ревизии;

 

           Цените на които може да видите ТУК (Цени Таблица 7)