2. ТРЗ услуги

               Управление на всички юридически, административни и финансови задачи, свързани     с персонала в предприятието.         

         

 • Изготвяне на трудови договори и на анекси към тези договори, на допълнителни споразумения, на заповеди за назначаване, за прекратяване на трудовите правоотношения , подаването на необходимата информация за тези промени в НАП, както и изготвянето на длъжностните характеристики
 • Регистриране на болнични листове за служители или работници на дадената фирма
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки за служителите или работниците
  • Изготвяне на необходимите служебни бележки и удостоверения  за пенсиониране
  • Изготвяне на сметки за сумите, изплатени на служителите или работниците, и на служебни бележки за дохода им
  • Ежемесечно изготвяне и начисляването на разплащателни ведомости за работни заплати и рекапитулации, както и изготвянето и подаването на декларации – образец 1 и образец 6
  • Изготвяне и подаване на уведомления съгласно чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

Изготвяне на файлове за масово изплащане на заплатите на служителите или работниците, по карти или в брой.

            Цените на които може да видите ТУК ( Цени Таблица 1)