Отпускането на така наречените „бързи кредити“ ще може да се регулира с планираните промени в Закона за потребителските кредите. Това заяви председателят на парламентарната бюджетна комисия Йордан Цанев.
Фирмите, които отпускат такива кредите са се увеличили три пъти в сравнение с броят им през 2009 г. Сега са 157. Тези фирми не са банкови институции и дейността им не се контролира от Българската народна банка .
Кредитите, отпускани от тези небанкови институции, в повечето случаи не попадат под регулацията на закона за кредитите, защото сумата е малка. Отпусканите суми са между 400 лева до 1000 лева, но въру тях се плащат огромви лихви.
Ангажимента на председателят на бюджетната комисия е до края на октомври да бъдат внесени предложения за промени по отношение на тези дружества. Най-вероятната промяна ще бъде в изискванията за издаване на разрешително за работа, като например повишаване на собствения капитал. Друго предложение е тези небанкови институции да работят под шапката на БНБ, или поне да бъдат контролирани от нея.
Според икономиста Георги Ганев, всеки опит за регулация от страна на държавата ще бъде напразен, „докато има хора, които да се подписват на празен лист хартия“. Този коментар е по повод разследване, че за бързи кредити потребителите се подписват на документи, без да им бъде представен крайният вариянт на договора. Фирмите, отпускащи кредита обещавали, че документите ще бъдат изпратени по пощата, което в някои случай не се случвало. Потърпевши във всички случаи са потребителите. Намесата на държавният регулатор е нужна не само, за да ги защити, но и за да проконтролира фирмите, повярвали, че могат да са със правата на банкови институции.