След коментара на есперти за нуждата от втори стълб за здравно осигуряване стои въпроса гоотови ли сме за това. Здравният министър г-жа Таня Андреева е на позиция, че въвеждането на втората задължителна здравна вноска е възможна при условие, че системата има достатъчно ресурс.
Целта на въвеждането на втория здравен стълб е пациентите да получават повече здравни услуги, като се надгради основният пакет, плащан от здравната каса или се финансира нов „екстра здравен пакет“. Според здравният министър, необходимостта му е с оглед конкуренцията и на избора на кого да се доверят пациентите. По нейните думи това е един вид надгражщо здравно осигуряване, което ще гарантира доста екстри в болничното лечение.
В много страни в Европа има въведен втори здравен стълб и ще бъде нещо полезно и за България, според заместиник-министър Бойко Пенков. По негово мнение решение в тази посока може да се вземе, защото има готова експертиза. Във вторият стълб ще се включвят частни здравноосигурителни компании, които предоставят здравноосигурителни пакети, деференцирани според нуждите на хората, ще може да се договарят пакет от услуги за всеки пациент.
Всичко това звучи добре, но въпросът е необходим ли ни е втори стълб на здравно осигуряване? Кога може да се случи, как ще се мотивират хората да правят втора здравна вноска?
Много са въпросите, носещи несигурност със себе си, конкретни отговори все още никой експерт не се ангажира да даде. Но общото мнение в компетентните среди е, че в момента всякакви дисккусии за втори здравноосигурителен стълб са абсолютно несъстоятелни. Според Деница Сачева, председател на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване допълните здравноосигурителни фондове са били унищожени миналата година с промени в Закона за здравното осигуряване, след като 12 години са били посветени на тяхното създаване и развитие. ГЕРБ преобразувал тези фондове в застрахователни, което бетонира монопола на здавната каса. Експертното мнение е, че застраховане и осигуряване са две фундаментално различни понятия. При застраховането фондовете покриват разходи, които пациентът вече е направил, не контролират качеството. Опазването на здравето не е тяхна работа, тяхна работа е плащането на щетата. Нито един общ застраховател в Европа не се занимава със здравно осигуряване, защото това е твърде специфична дейност. А повдигането на въпроса за втори стълб в момента е непознаване на миналото и без визия за бъдещето е мнението на специалистите.