Право на отпуск при раждане на детето си имат не само майките, но и бащите. Те могат да ползват т.н. отпуск по бащинство, който е в размер на 15 календарни дни.Отпускът, бащата може да ползва от деня на изписването на детето от лечебното заведение, ако има брак или живее на семейни начала с майката.
Всички бащи, работещи по трудово или служебно правоотношение, могат да се възползват от правото си на отпуск при раждане на детето си. За тази цел бащата трябва да подаде писмено заявление до работодателя си, като посочи датата, от която иска да ползва отпуск по бащинство. Освен това той е трябва да декларира, че има скрючен граждански брак или живее в едно домакинство с майката на детето. Към заявлението се прилага и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.
Работодателят е длъжен да разреши отпуска от датата, посочена в заявлението, ако наборът документи е пълен. Ако бащата няма право да ползва отпуск по бащинство, трябва да бъде уведомен своевременно, като работодателят е длъжен да мотивира отказа си.

One Response to “Татковци, и вие имате право на отпуск по бащинство”

  1. ясла в софия,

    Искам да попитам относно този отпуск, по какви причини могат да му откажат отпуската? Имаме едно дете, на което му предстои да започне ясла сега края на септември, а и чакаме второто всеки момент. Би трябвало според мен да има и отпуск по бащинство, когато детето започва ясла и дори училище. Все майките се багърбват със всичко!